Voľný čas

Rusovce nie sú len mestskou časťou Bratislavy, už vyše dvadsaťpäť rokov sú označené ako pamiatková zóna. Ponúkajú tak turistom mnohé zaujímavé miesta.